Coaching

Principes van coaching

Techniekers worden mee betrokken in de ombouw of studie van een automatiseringsproject, en worden hierbij tevens geschoold, zowel theoretisch als praktisch, op de fabriek zelf.
Een volledige op maat van het bedrijf geknipte cursus wordt ontworpen, met een gespecialiseerde handleiding van de machine of van het project dat op dat ogenblik moet verwezenlijkt worden.

Tegelijkertijd wordt samen met hen aan het vooropgestelde project gewerkt.

Enkele voorbeelden van mogelijke projecten:
• Ombouw van een bestaande machine.
• Vervangen van een bestaande PLC door een Siemens.
• De bestaande installatie opwaarderen en uitbreiden met HMI, en de informatie die de operator moet krijgen zo specifiëren dat de machine een minder lange stilstand kent, en dit in samenwerking met de techniekers.
• Koppelen van verschillende machine-onderdelen door een industrieel netwerk.
• Via moderne communicatietechnologie (GSM, internet) kan een verbinding gerealiseerd worden tussen machine en techniekers of productieverantwoordelijken.
• LDI: Long Distance Interventie installeren

De voordelen van deze werkwijze:
• Eigen personeel werkt mee aan installatie en programmatie waardoor het bedrijf minder afhankelijk wordt van derden, dus bij stilstand van installaties kunnen de eigen techniekers pannes oplossen. (financieel voordeel)
• Kennis en know- how blijft binnen het bedrijf.
• Minder drempelvrees voor de machine.
• Het ontwerp en de uitbouw van de sturing leeft en groeit mee met de visie en verfijnt continu; het LINUX principe.
• Team teaching: de techniekers geven hun know- how door aan elkaar.
• Aanzienlijke return of investment, het onderhoud en storingszoeken gebeurt door eigen techniekers.