Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

Indien u bij De Corte Patrick BVBA een maatopleiding volgt en lid bent van het sectorfonds voor de voedingsnijverheid (IPV) – werknemers uit de paritaire comités 118 zoals voedingsbedrijven, veevoeders, industriële bakkerijen, … kan u een beroep doen op de dienstverlening van IVP.

U kunt subsidies ontvangen van IPV van 42 euro per gepresteerd lesuur en dit voor deelname aan een maatopleiding vanaf 3 personen. Vanaf 2 personen bedraagt de tussenkomst 28 euro.

De voorgestelde opleidingen uit ons opleidingsaanbod kunnen steeds aangepast worden aan uw persoonlijke opleidingsbehoeften, zie opleidingen op maat

Meer informatie

http://www.ipv.be