Wat is de KMO- portefeuille?

De KMO- portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse KMO’s moet ondersteunen.

Wie kan gebruik maken van deze subsidie?

De KMO- portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse KMO’s en vrije beroepen die voldoen aan enkele voorwaarden

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?

Een onderneming kan per kalenderjaar tot 15.000 euro subsidie krijgen via de KMO- portefeuille.

Wat komt in aanmerking?

De KMO- portefeuille opleidingen.

Informatie voor dienstverleners

Om een erkende dienstverlener te worden moet een dienstverlenend bedrijf aantonen dat de dienstverlening kwaliteitsvol is en aan voorwaarden voldoen.

Gebruikershandleiding KMO- portefeuille applicatie

Bent u nog geen gebruiker van de kmo-portefeuille? Dan moet u zich eerst registreren op onze website.

Wettelijk kader

De steunmaatregel kmo-portefeuille heeft zowel een Europese als een Vlaamse wettelijke grondslag.

Opgelet: Vanaf 1 april 2016 verandert het systeem van de kmo-portefeuille.
Wat betekent deze hervorming o.a.:
Eén budget: de kmo beschikt voortaan over één budget dat hij kan spreiden over Advies en Opleiding.
Transparantie: het subsidiabele uurtarief van 90 euro wordt afgeschaft.
Op kmo-maat: één steunpercentage en budget in functie van de grootte van uw kmo-klant.

De nieuwe kmo-portefeuille, dat is nog meer drempels tot verdere professionalisering van kmo’s wegnemen.
We zetten de wijzigingen voor u alvast even op een rijtje:
1. Alle types advies onder 1 paraplu
Advies is advies. De vroegere pijlers technologieverkenning, strategisch advies en internationaal ondernemen vallen weg. U kiest zelf voor welk type professionalising u de kmo-portefeuille gebruikt. En voor specifieke groeitrajecten (door internationalisering, innovatie of transformatie) is er binnenkort de kmo groeisubsidie.

2. De kmo kiest zelf waarvoor hij subsidies inzet
De verschillende pijlers uit het huidige systeem verdwijnen. U kiest volledig vrij waarvoor u de kmo-portefeuille gebruikt, voor advies en/of opleiding.

3. De jaarlijkse totaalsubsidie stijgt
We verhogen het totale subsidiebedrag. Waar men vroeger maximum 2.500 euro subsidie kreeg voor opleiding en 2.500 euro voor advies, trekken we de totaalsubsidie op voor beide samen tot 10.000 euro voor kleine en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen.

4. Een eenvoudig steunpercentage: 30% voor middelgrote ondernemingen en 40% voor kleine ondernemingen
We maken een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Voor alle opleidingen en adviezen kan u, naargelang uw grootte, 30% of 40% laten subsidiëren. Daarbij vervalt bovendien het maximum subsidieerbaar uurtarief van 90 euro dat dienstverleners mogen aanrekenen.

5. Een vernieuwde online applicatie & een eenvoudiger proces
We kiezen voor een geautomatiseerd proces, zonder tussenkomst van een dossierbehandelaar, zowel voor opleiding als advies. De tool zelf krijgt een nieuw jasje.

Een nieuw instrument: de kmo groeisubsidie
Het strategische advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en Personeels- managementadvies en de aanwervingspremie voor kennismanagers woren integreren we, samen met de IWT starterstudies, in één nieuw instrument: de kmo groeisubsidie. Deze subsidie is complementair aan de kmo- portefeuille en de andere steuninstrumenten van het toekomstige Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met de  kmo-groeisubsidie kan u gericht steun krijgen voor specifieke groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie.
De  financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei.
Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (bestaande onderneming). Voor het verwerven van de kennis kan u vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies in te winnen, dan wel om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel.
Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet erkend te zijn.

Dit is geen automatisch proces. Een steunaanvraag zal twee keer worden beoordeeld: bij de aanvraag en bij de uitbetaling van de subsidie.
En, wat betekent dit voor de ‘erkende’ dienstverlener?
Voor de dienstverlener blijft de erkenningsregeling van kracht.
Dienstverleners die erkend zijn voor de pijler opleiding behouden ook na 1 april 2016 hun lopende erkenning voor opleiding. Dienstverleners en individuele dienstverleners die op 1 april 2016 erkend zijn voor de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning behouden één erkenning voor advies.
De nieuwe erkenning voor advies krijgt de resterende duurtijd van de langst lopende erkenning.
Vanaf 1 april 2016 zullen er nog uitsluitend erkenningen voor opleiding of advies toegekend kunnen worden.
Een vereenvoudigde KMO-portefeuille wat betekent het voor u

Onze erkenningsnummers:

Voor de pijler opleiding: DV.O105447

Contactinfo

Agentschap Ondernemen
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid - Team KMO- portefeuille
Koning Albert II – laan 35 bus 12
1030 Brussel
Tel: 1700
E-mail: kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Meer informatie

http://kmo-portefeuille.be