Van sensor tot spreadsheet

Steeds meer bedrijven willen hun industrieel proces koppelen met ander bedrijfs- processen. Vroeger maakte men de link tussen de PC wereld en de PLC wereld door PLC merk gebonden software drivers.
De laatste jaren is OPC(OLE for Process Control) uitgegroeid tot de-facto standaard voor het integreren van PLC's van verschillende merken met de PC wereld.
Met OPC, ethernet en internet technologieën is het vandaag mogelijk om PLC systemen van verschillende merken te integreren met andere IT systemen.
Microsoft .NET is een ontwikkelingsomgeving die uiterst geschikt is voor het integreren van systemen door middel van standaard internet technologieën zoals XML en Web Services.
Met OPC en .NET is het mogelijk om PLC's van verschillende merken aan te spreken vanuit cliënt applicaties via Web Services.
De mogelijkheid om een Industrieel Proces aan te spreken via Web services is kosten besparend. Bij de ontwikkeling van een applicatie die met PLC’s moet integreren, acht men geen rekening meer te houden met de complexiteit om met een PLC van een bepaald type te communiceren. Men gebruikt echter dezelfde Web Service objecten voor de communicatie met alle PLC systemen.
Web Services biedt de mogelijkheid een applicatie A te laten communiceren met een applicatie B, onafgezien de operating systeem en transport protocol.
Het is dus perfect mogelijk om één centrale server te hebben die enerzijds communiceert met PLC’s van verschillende merken en anderzijds Web Service objecten presenteert die ten dienste staan van verschillende cliënt applicaties.
De Web Service Objecten zijn een soort virtuele replica van de PLC’s.
Cliënt applicaties kunnen geschreven worden met standaard programmeertalen zoals Visual Basic of C#.
Het is mogelijk om applicaties te schrijven, gericht naar verschillende doelgroepen die gebruik maken van dezelfde Web Service objecten.

Enkele voorbeelden van cliënt applicaties:
• Console Applicatie geschreven als ‘ritch client’ toepassing (Windows, Unix, Linux,...).
• Summary View browser toepassing (voor diegenen die niet beschikken over de console op hun PC).
• Pocket PC / Mobile Pocket PC / GSM (voor het sturen van alarmen met extra informatie).
• Office toepassingen... voorbeeld: genereren van rapporten in Excel.
• Link met ERP systeem.

Andere toepassingen:
• Apparte industriële processen met elkaar laten communiceren via intranet of internet.
• Op eenvoudige wijze proces data combineren met meta-data die beschikbaar is op andere IT systemen.
Voorbeeld: Een operator krijgt een alarm melding op zijn console. Bij het aanklikken ontvangt hij meer infomatie over het alarm type, object type, installatie log, enz,... die afkomstig is uit een database of documenten beheer systeem.

Hoe een virtuele laag te bouwen tussen Industrieel process en IT netwerk, gebruik makend van OPC en .Net, wordt u in deze cursus verder toegelicht.