Onze klanten:

De industriële automatisering is bij een groot aantal bedrijven doorgedrongen. Wij krijgen dan ook aanvragen uit diverse branches van de industrie:
• Machinebouwers; vaak voornamelijk werktuigbouwkundig ingesteld, waardoor er een sterke behoefte is aan een ervaren partner op het gebied van elektrotechniek en industriële automatisering.
• Installateurs en kastenbouwers; die prima in staat zijn om zelf een besturingskast te engineeren en assembleren, maar niet beschikken over software engineers en inbedrijfstellers.
• Engineeringsbureau´s; die voor derden een nieuw ontwerp opzetten - in de vorm van een functionele specificatie - maar die zelf niet over software engineers en inbedrijfstellers beschikken.
• Productiebedrijven waarbij de nadruk ligt op de procestechniek. Denk aan bijvoorbeeld een bierbrouwerij of een waterzuivering en betoncentrale.
• Productiebedrijven die werken met afzonderlijke productiemachines en eventueel tussenliggende transportsystemen.

Algemene werkwijze:

Bij een nieuw project kennen we de volgende fasen:

1. Offertefase
In samenspraak met de klant wordt een functioneel ontwerp opgesteld. Hierbij worden afspraken gemaakt ten aanzien van:
• uit welke bewegingen of materiaalstromen is de machine of het proces opgebouwd
• welke detecties en/of metingen zijn er noodzakelijk
• wat zijn de eisen ten aanzien van cyclustijd e.d.
• hoe is de bewegingscyclus opgebouwd
• wat is gewenst ten aanzien van (hand-)bediening, instellingen, storingsmeldingen
• wat zijn de eisen ten aanzien van veiligheid en gebruikersvriendelijkheid
• zijn er specifieke materiaaleisen
• voorstel tot een volledig andere totaalaanpak: principe van coaching
Aan de hand van het functioneel ontwerp wordt een offerte gemaakt.

2. Opdrachtfase
Aan de hand van het functioneel ontwerp wordt nu een technisch ontwerp opgesteld. Hierin worden de volgende zaken nauwkeurig vastgelegd:
• uit welke motoren, cilinders, pompen, afsluiters, etc. (´actuators´) bestaat de installatie
• welke detecties (benaderingsschakelaars, fotocellen, drukmeters, flowmeters, etc.) zijn noodzakelijk, waar bevinden deze zich, wat is hun functie, wat is het fabrikaat/type
• hoe ziet de bewegingscyclus er uit (flowchart/stappenprogramma)
• welke bedieningselementen zijn noodzakelijk, waar bevinden deze zich, wat is hun functie
• welke storingsmeldingen worden gegenereerd (middels signaallampen en/of een operatorpanel)
• welke instelbare procesparameters zijn noodzakelijk; tussen welke grenzen zijn deze te wijzigen
• hoe reageert de installatie op een noodstop; aan welke eisen moet zijn voldaan om weer door te starten

Nadat het technisch ontwerp door de klant is goedgekeurd, start de feitelijke engineering:
• hardware-engineering van de besturingsinstallatie, wat resulteert in een elektrotechnisch schemapakket, inclusief materiaallijst
• uitbesteden - inclusief verdere begeleiding - van de bouw van de schakelkast
• engineering van de besturingssoftware; hiertoe behoort ook het schrijven van de bedieningshandleiding
• Het testen van de inbedrijfsname op simulatoren, zodanig dat de tijd voor de inbedrijfsname tot een minimum wordt herleid dank zij het vooraf uitschakelen van eventuele fouten.
• Coaching van de techniekers

Als de installatie compleet is samengebouwd volgt de laatste stap, namelijk de inbedrijfstelling. Deze bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:
• testen van de veiligheidsvoorzieningen binnen de installatie (noodstopcircuit)
• I/O-testen van alle ´actuators´, detecties, sensoren, en bedieningselementen
• functioneel testen van de besturingssoftware
• proefdraaien van de installatie (mét materiaalstroom)
• afname door de klant

3. Afrondende fase
Na een succesvolle afname van de installatie door de klant, wordt het project als volgt afgesloten:
• oplevering van alle documentatie, bestaande uit:
  − schemapakket met materiaallijst
  − functioneel en technisch ontwerp, inclusief eventuele flowchart en/of stappenprogramma
  − bedieningshandleiding
  − software listing
  − CD-ROM of USB-stick met alle besturingssoftware
• eventueel verzorgen van cursussen ten behoeve van het productiepersoneel en/of onderhoudstechniekers
• eventueel verdere optimalisatie van de installatie

Ondersteunende activiteiten:

Naast het uitvoeren van nieuwe projecten, kennen we ook nog een aantal ondersteunende activiteiten.
Hierbij kunt u denken aan:
• uitvoeren van software-engineering en/of inbedrijfstelling voor collega-bedrijven die tijdelijk met onvoldoende engineeringcapaciteit te kampen hebben
• uitvoeren van kleine software-aanpassingen aan machines van veelal productiebedrijven; dit gebeurt meestal op basis van nacalculatie
• direct beschikbaar zijn in geval van een storing aan een installatie
• op maat gemaakte opleiding op basis van een bestaande installatie